Elementor #371

21 marca 2020 – 29 marca 2020

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem ks. Arcybiskupa do 29 marca nie będą odprawiane nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Prosimy o przeczytanie komunikatów na stronie głównej oraz znajdujących się w…

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE METROPOLITY KATOWICKIEGO

W dn. 13–29 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św. W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach…