Grupa Misyjna

Grupa misyjna została założona w naszej parafii w 2003 roku przez Elżbietę i Ireneusza Kranzów. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu.
Grupa współpracuje z Papieskimi Dziełami Misyjnymi i Dziełem Misyjnym Archidiecezji Katowickiej.

Spotkania odbywają się w oparciu o literaturę misjologiczną, dokumenty Kościoła oraz materiały PDM.

Koło misyjne modli się w papieskich intencjach misyjnych oraz za misjonarzy, angażuje się w animację misyjną w parafii, prowadzi w pierwsze soboty misyjny różaniec, współuczestniczy w projektach misyjnych, organizuje spotkania z misjonarzami i koncerty misyjne.
Grupa uczestniczy w kongresach misyjnych, rajdach misyjnych i pielgrzymkach.

Spotkania misyjne są otwarte i każdy zainteresowany misjami może w nich uczestniczyć. Warto pamiętać, że “misje są sprawą wiary” (JPII) i wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni…

Od września 2016r. opiekę duszpasterską nad grupą sprawuje ks. Andrzej Kubat.