Kolędnicy Misyjni

Opublikowane przez admin w dniu

Młodzież zaangażowana w wolontariat misyjny tradycyjnie włączyła się w akcję charytatywną Papieskich Dzieł Misyjnych. Kolędnicy Misyjni głoszą radość z Bożego Narodzenia,  niosą orędzie pokoju oraz nadzieję i wsparcie dla najbiedniejszych dzieci świata. W tym roku Kolędnicy Misyjni pomagają dzieciom afrykańskim z Burundi i Rwandy. 

Kolędników misyjnych przygotowała katechetka Elżbieta Kranz.