Krew Chrystusa

 Wśród bogactwa wielorakich form życia chrześcijańskiego Duch św. wzbudził w Kościele poszczególne grupy wiernych, do ukierunkowania się na Tajemnicę KRWI CHRYSTUSA.

WKC – obejmuje świeckich. Bierzemy udział w charyzmacie Misjonarzy KRWI CHRYSTUSA, wspierając przez duchowość KRWI CHRYSTUSA życie Kościoła lokalnego. Angażujemy się głównie we własnym środowisku, w swojej rodzinie, szkole, wspólnocie, pracy i w każdym miejscu, do którego prowadzą nas codzienne kontakty życiowe. Uczestniczymy w czuwaniach, skupieniach i rekolekcjach prowadzonych przez Misjonarzy KRWI CHRYSTUSA, w Centrum naszej duchowości Domu Misyjnego w Częstochowie.

Tajemnica KRWI CHRYSTUSA – SŁOWO BOGA WCIELONEGO, który dobrowolnie oddał KREW za zbawienie ludzkości, została na zawsze w KOŚCIELE. Z wdzięcznością i uwielbieniem chcemy być godną odpowiedzią na dzieło zbawienia. Dlatego staramy się uczestniczyć w Misji Chrystusa, przez pięcioraką pomoc:
‣ pomagać Chrystusowi
‣ pomagać sobie nawzajem
‣ pomagać misjonarzom
‣ pomagać potrzebującym
‣ pomagać wszystkim ludziom dobrej woli