4 czerwca 2017

Intencje


Sobota 29.04.2017 r. Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dK., patronki Europy

8:00 –Za + Jadwigę Kałuża
14:00 – ślub rzymski Merta – Gołkowska
16:00 – Do Op. Bożej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i św. Faustyny z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i łaskę zdrowia dla Andrzeja Goły w 70 ur. (T.D.)
18:00 – Za + Piotra w r. śm.


Niedziela 30.04.2017 r. III Niedziela Wielkanocna

 

8:00 – Do Op. Bożej za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podz. za odebr. łaski z prośbą o błog. dla Ewy i Piotra Franke z ok. r. ślubu
9:30 – Do Op. Bożej z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla małżonków Małgorzaty i Henryka Musioł w 55 r. ślubu oraz dla Dominiki i Marcina Musioł w 1 r. ślubu
11:00 – W int. dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii Świętej
13:00 – Do Op. Bożej z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. na wspólne lata życia dla małżonków Elżbiety i Edwarda Korczak w 40 r. ślubu oraz o błog. dla dzieci i wnuków
16:30Nieszpory niedzielne
17:00 – Do NSPJ z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. oraz o opiekę MBNP dla Moniki i Michała Czepiga w r. ślubu
20:30 – Za + Janinę Piotrowską

 


Poniedziałek 1.05.2017 r. Święto św. Józefa, rzemieślnika

8:00 –Za + Janinę Piotrowską
17:30Nabożeństwo majowe
18:00 – 1) W int. dzieci w I r. Wczesnej Komunii Św. oraz w int. ich rodziców
2) Do Op. Bożej z podz. za powrót do zdrowia i z prośbą o potrzebne łaski dla Krystyny Warzyszyńskiej


Wtorek 2.05.2017 r. Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK

8:00 – 1) Za + syna Romana Skowrońskiego w r. śm., ++ rodziców i teściów
2) Za + Janinę Piotrowską
17:30Nabożeństwo majowe
18:00 – Za + Teodora Nowińskiego oraz ++ sąsiadów z ul. Gwareckiej 15 B – od sąsiadów

 


Środa 3.05.2017 r. Uroczystość NMP, Królowej Polski, gł. patronki Polski

8:00– Do Op. Bożej z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Doroty z ok. ur.
9:30– Do NSPJ z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. dla Mariana Salwiczek z ok. ur.
11:00– Za + Janinę Piotrowską
17:00– Za + Józefa Bartoszek w 15 r. śm. oraz ++ pokrewieństwo z obu stron
ok. 17:45Nabożeństwo majowe


Czwartek 4.05.2017 r. Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji

 

8:00 – W int. kapłanów
16:00 – Za + Janinę Piotrowską
17:30Nabożeństwo majowe
18:00 – Za + Ewę Ziółkowską – od grona pedagogicznego i pracowników Gimnazjum nr 6


Piątek 5.05.2017 r. Dzień powszedni

8:00 – 1) W int. seniorów
2) Za + Henryka Balcerzak
17:30Nabożeństwo majowe
18:00 – 1) Do NSPJ przebłagalna za grzechy świata w int. czcicieli: żyjących i zmarłych
oraz w int. dzieci wczesno komunijnych
2) Za + Janinę Piotrowską


Sobota 6.05.2017 r. Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

8:00 – 1) Za + Marcina Malotta
              2) Za + Janinę Piotrowską
17:30Nabożeństwo majowe
18:00 – 1) Za ++ Erwina Krząkała, rodziców, teściów oraz ++ z rodzin: Krząkała i Kozioł
                2) Za ++ Teresę Kaproń i Mariana Michalak – od sąsiadów z ul. Sztolniowej 9


Niedziela 7.05.2017 r. IV Niedziela Wielkanocna

 

8:00 – Do Op. Bożej z podz. za odebr. łaski z prośbą o błog. dla Stanisławy Malotta w 61 ur. oraz dla Dominika w 23 ur.
9:30 – Za + Henryka Gluch w 7 r. śm.
11:00 – W int. dzieci przystępujących do I Komunii Świętej
13:00 – Za + Janinę Piotrowską
15:00Nieszpory komunijne
17:00 – Do Op. Bożej za wstawiennictwem św. Faustyny z podz. za odebr. łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Ilony Kuś w 50 ur. oraz o błog. dla rodziny (T.D.)
ok. 17.45Nabożeństwo majowe
20:30 – Za + Piotra Polok – od żony i dzieci z rodzinami