Duszpasterze

Ks Marcin Szkatuła

Proboszcz

Urodzony 15 września 1975 w Rybniku.
Pochodzi z parafii Matki Boskiej
Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Święcenia otrzymał 13 maja 2000 w Katowicach.

Pełnił posługę wikarego
w następujących parafiach:

1. Św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym,
2. Św. Jerzego w Mszanie,
3. Matki Boskiej Różańcowej w Chropaczowie,
4.Wniebowzięcia NMP w Katowicach,
5.Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej,
6.Krzyża Świętego w Mysłowicach.

Od 1 sierpnia 2021 roku pełnił funkcję administratora parafii
św. Barbary
w Rudzie Śląskiej – Bykowinie,
zaś 16 października 2022 roku
został mianowany proboszczem tej parafii.

Ks Rafał Mucha

Wikariusz

Urodzony 25 kwietnia 1984 roku w Rydułtowach.
Pochodzi z parafii
MB Uzdrowienia Chorych
w Rydułtowach – Orłowcu. Święcenia prezbiteratu
otrzymał 14 maja 2011 roku w Katowicach.

Pełnił posługę wikarego w następujących parafiach:

1. NSPJ w Mysłowicach
2. Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl.
3. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śl.

Kontakt: 
rafal.mucha@katowicka.pl

Ks Dawid Dyrcz

Wikariusz

Urodzony 3 kwietnia 1991 roku w Tychach.
Pochodzi z parafii św. Jana
Chrzciciela w Tychach.
Święcenia prezbiteratu otrzymał 13 maja 2017 roku
w Katowicach.

Pełnił posługę wikarego w parafiach:
1. Św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim
2. Świętych Filipa i Jakuba w Żorach

Kontakt: 
dawid.dyrcz@katowicka.pl