KAPŁANI, KTÓRZY PRACOWALI W PARAFII:

PROBOSZCZOWIE:
ks. proboszcz Henryk Stegman 1984 – 1993 (+1998)
ks. proboszcz Jerzy Nowak 1993- 2021

REZYDENT:
ks. Senior Zygfryd Wieleba 2005 – 2015 (+2015)

WIKARIUSZE:
ks. Bernard NIEMIEC – 1984 – 1987 (+2010)
ks. Krzysztof BIELICKI – 1985 -1988
ks. Andrzej BARTOSZEK – 1987 – 1988.
ks. Piotr GUZY – 1988 – 1991
ks. Andrzej KRÓL – 1988 – 1992 (+2018)
ks. Piotr BRZĄLIK – 1989 – 1992
ks. Bogdan REDER – 1991 – 1994 .
ks. Andrzej RUDOLF – 1992 – 1993
ks. Zenon Czajka – 1992 – 1995 (+2018)
ks. Edward CHMIEL – 1993 – 1997
ks. Roman WOŹNIAK – 1994 – 1997
ks. Zbigniew SWOBODA – 1995 – 2002.
ks. Andrzej PODOLUK – 1997 – 1998
ks. Piotr SZWIEC – 1997 – 1998.
ks. Marek BLINDA – 1998 – 2000 .
ks. Andrzej KACZMAREK – 1999 – 2002 (+2009)
ks. Bogusław SIEKA – 2000 – 2002
ks. Marek MACEWICZ – 2002 – 2004
ks. Krzysztof SZYMAŃSKI – 2002 – 2004
ks. Ireneusz KLICHE – 2002 – 2004
ks. Leszek SWOBODA – 2003 – 2006 .
ks. Dariusz GRODOŃ – 2004 – 2007
ks. Adam KĘPOWICZ – 2004 – 2005
ks. Michał STEFAN – 2006 – 2009.
ks. Kazimierz CICHOŃ – 2007 – 2010
ks. Rudolf RESZKA – 2009 – 2012
ks. Grzegorz STENCEL – 2010 – 2012
ks. Arkadiusz SITKO – 2012 – 2016
ks. Łukasz NAWROT – 2012 – 2016
ks. Bogdan MICHALSKI – 2016-2020
ks. Andrzej KUBAT – 2016-2019
ks. Łukasz RUDNIK – 2019 – 2023