TERMINARZ PIERWSZYCH KOMUNII ŚW. W PARAFII ŚW. BARBARY

NIEZMIENNA ZASADA – NIEDZIELA PO 3 MAJA

TERMINY PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.:

  • 7 MAJA 2023
  • 5 MAJA 2024
  • 4 MAJA 2025
  • 10 MAJA 2026
  • 9 MAJA 2027
  • 7 MAJA 2028